བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི།

འབྲི་མཁན། དཔལ་ལྡན་རྒྱལ། on December 17th, 2013

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཡོད། ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་དང་། རང་ལུས་མེ་སྲེག རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་དང་། དེའི་ནུས་བ། གསར་འགོད་རང་དབང་སོགས་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།བསམ་ཚུལ་འབྲི་རོགས།

*